Friday, December 09, 2016
   
Text Size

ชมรมผู้ประกอบการ Open Source

บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์กรณี Bug ใน OpenOffice

จากการที่มีนิตยสารค่ายใหญ่ทำบทความออกมาในรูปแบบเชิงโจมตีการทำงานของ Open Office.org
ก็ทำให้ผมเองนั้นอดไม่ได้ที่ต้องหยิบมาอ่านและก็พบว่า 21 Bug ดังกล่าวนั้นมีทั้งจริงและความเข้าใจผิดเอามากๆ ในการทำงานและการใช้งาน
การที่บอกว่า Bug ถึงขั้นรุนแรงขนาดเกิดการสูญเสียของข้อมูลทำให้ผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Open Office มาก่อนเกิดการลังเล สงสัยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือ?
จากการที่ผมใช้งาน OpenOffice มาก็พบว่าหลายๆ ประเด็นที่ออกมาโจมตีนั้น เกิดจากความไม่รู้และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมาก ผมต้องบอกว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย ถ้าหากนิตยสารฉบับนั้นเป็นนิตยสารที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนัก แต่กับเป็นนิตยสารที่มีความน่าเชื่อถือในวงการคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผู้สนับสนุนมากมาย พิมพ์ด้วยสี่สีสวยงาม แต่มีข้อมูลที่ผิดพลาดเอามากๆ เหมือนจงใจที่จะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์โอเพนออฟฟิศ และโอเพนซอร์สในตัวอื่นๆ อีกในอนาคต

เท่าที่อ่านในช่วงแรกๆ นั้นดูเหมือนว่า น่าจะเกิดความเข้าใจที่ผิดในเรื่องของการสนับสนุนจากทางภาครัฐจริงๆ แล้วภาครัฐเองไม่ค่อยได้ทุ่มเงินงบประมาณมาในส่วนของโอเพนซอร์สสักเท่าไร และไม่ได้เยอะขนาดเป็น 10 ล้านบาท โอเพนซอร์สหลายๆ อย่างเกิดจากการต่อยอดของนักวิจัยไทย บางตัวเกิดจากบริษัทเอกชนที่เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพก็หันมาพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และมีรายได้จากการให้บริการประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องการลดต้นทุนการนำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา มีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงถึง 75% จากการเปิดเผยของ BSA เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นั่นทำให้เห็นว่าการใช้งานโอเพนซอร์สนั้นมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วประเทศมากกว่า? 22 ล้านเครื่อง ตัวเลขนี้แค่เป็นตัวเลขปริมาณผู้ใช้งาน Internet เท่านั้น ก็ทำให้เห็นว่าตัวเลขของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สูงถึง 75% เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฏหมาย ไม่ว่าจะซื้อจากแผง หรือ โหลดจากบิท แต่ไม่ได้มาจากการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

Read more: บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์กรณี Bug ใน OpenOffice

 

BOSS : Business for open source society
ชมรมผู้ประกอบการโอเพนซอร์ส ภายใต้สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

บทนำ

หากกล่าวถึงเรื่องของการทำธุรกิจบนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทที่ทำธุรกิจบนโอเพนซอร์สหลายบริษัทและหลากหลายโซลูชัน แต่ก็ยังไม่มีบริษัทไหนที่สามารถรองรับโซลูชันต่างๆ ได้อย่างครบวงจร เนื่องจากสินค้าและบริการรูปแบบโอเพนซอร์สมีให้เลือกใช้จำนวนมาก ทำให้แต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและยากที่จะให้บริการกับลูกค้าได้อย่างครบวงจร จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันเพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้

วัตถุประสงค์

กลุ่มบริษัทผู้มีสินค้าและบริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทยรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งในการทำธุรกิจ เพื่อทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ สามารถเลือกใช้สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้อย่างมั่นใจ

เป้าหมาย

การรวมตัวครั้งนี้เพื่อนำเอาจุดแข็งของสินค้าและบริการของแต่ละบริษัทมาแบ่งกลุ่มและจัดเตรียมความพร้อมในการเพิ่มทางเลือกที่มากขึ้นให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้สมาชิกในชมรมสามารถขยายขีดความสามารถในการรับงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด นอกจากนี้ในการรวมตัวครั้งนี้ยังมองไปยังการเติบโตของตลาดด้านโอเพนซอร์สในอนาคตด้วย จึงมีการพัฒนาหลักสูตรสำหรับสร้างนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อรองรับความต้องการของตลาด

 

Read more: ชมรมผู้ประกอบการโอเพนซอร์ส ภายใต้สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

   

Member Login